ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ Α'

Η διαδρομή ξεκινάει από την γέφυρα του Βενέτικου, μετά το χωριό Τρίκωμο στο δρόμο για Μοναχίτι .Εντυπωσιακή διαδρομή με περάσματα 2ου-3ου βαθμού και αρκετά διαστήματα ομαλής ροής. Στη διάρκεια της διαδρομής θα  συναντήσουμε 4 πέτρινα γεφύρια 16ου και 17ου αιώνα. Το δίτοξο γεφύρι Καγκέλια, το τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ Αγά, το γεφύρι του Σταυροπόταμου με  4 καμάρες και το πεντάτοξο γεφύρι του Σπανού.